1. 1 Bronze

  hikabi94

  3,270 pts
 2. 2 Bronze

  Lucy Will

  2,850 pts
 3. 3 Bronze

  Phươngg Uyên

  1,671 pts
 4. 4 Bronze

  Vincenzo

  1,266 pts
 5. 5 Bronze

  Justin K

  1,184 pts
 6. 6 Bronze

  Nhật Duy

  763 pts
 7. 7 Bronze

  dukefung

  513 pts
 8. 8 Newbie

  Soda

  482 pts
 9. 9 Newbie

  Justin Walker

  480 pts
 10. 10 Newbie

  nhi lê

  466 pts
 11. 11 Newbie

  Đinh Thanh

  293 pts
 12. 12 Newbie

  Áo thun có cổ nữ

  205 pts
 13. 13 Newbie

  Đỗ Hồng Thanh Loan

  83 pts
 14. 14 Newbie

  Minh

  54 pts
 15. 15 Newbie

  AcknowledgeLove

  37 pts
 16. 16 Newbie

  Mohamed Hammoud Eltaher

  34 pts
 17. 17 Newbie

  Mark Hay

  25 pts
 18. 18 Newbie

  Minas

  18 pts
 19. 19 Newbie

  Fitness and Lifestyle With Duke

  16 pts
 20. 20 Newbie

  Jodie Le

  15 pts
 21. 21 Newbie

  A Lâm Diệp

  15 pts
 22. 22 Newbie

  Duy Đinh Võ Nhật

  14 pts
 23. 23 Newbie

  Lucy Thomas

  10 pts
 24. 24 Newbie

  Phùng Thế Anh

  7 pts
 25. 25 Newbie

  Công Ngô Bảo

  7 pts